Despre noi

ÎN CE CREDEM
Noi credem că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și autoritatea noastră finală pentru adevăr.
Noi credem că Vechiul Testament a fost tipul și umbra lucrurilor mai bune care urmau să vină și că Noul Testament este expresia perfectă a voii și caracterului lui Dumnezeu exprimate prin Iisus Hristos. Epistolele sunt expresia a ceea ce Hristos a făcut pentru noi și dorește să facă prin noi.
Noi credem că Dumnezeu este Triunitar: Prin urmare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt la fel de divini și, prin urmare, egali în dumnezeire.
Credem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și că scopul său era să aibă stăpânire asupra tuturor lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu.
Noi credem în căderea omenirii în păcat și în nevoia de un salvator.
Noi credem că în timp ce eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, asigurând iertarea pentru toți cei care cred în El, și că nu avem nici o neprihănire și trebuie să venim la Dumnezeu primind neprihănirea lui Hristos ca fiind singura noastră îndreptățire.
Noi credem în singurul act de iertare pentru toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare.
Credem că cineva născut din nou nu mai are o natură păcătoasă, ci mai degrabă o natură cu totul nouă – însăși natura lui Dumnezeu.
Noi credem că sfințirea este mai întâi un eveniment în care suntem separați de Hristos (poziția noastră) fiind făcuți sfinți o dată pentru totdeauna, iar apoi este un proces în care învățăm să trăim din această poziție a sfințeniei. Procesul nu ne sfințește, ci ne învață cum să trăim o viață sfințită.
Noi credem în botezul Duhului Sfânt cu evidența vorbirii în limbi, și că el este pentru fiecare credincios astăzi.
Noi credem că Duhul Sfânt împuternicește credincioșii să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu, să facă lucrările lui Hristos și să răspundă nevoilor oamenilor.
Credem că vindecarea divină este puterea lui Dumnezeu de a vindeca pe bolnavi (în minte sau în trup), că vindecarea fiecărei persoane a fost inclusă în jertfa ispășitoare a lui Hristos și că este voia lui Dumnezeu pentru fiecare creștin să administreze vindecare oricui oricând.
Credem că Noul Legământ nu ar trebui amestecat cu Vechiul Legământ.
Credem că un credincios nu se află sub legile Vechiului Legământ sau în nici o lege ca mijloc de a produce neprihănire.
Credem că scopul legii este acela de a descoperi păcatul în necredincioși și de a-i îndrepta spre Hristos.
Credem că creștinii sunt chemați să se raporteze la Dumnezeu prin credință și har, nu prin fapte și prin lege.
Noi credem că nu putem să câștigăm, să ne păstrăm sau să ne desăvârșim mântuirea prin vreo faptă. Este pur și simplu doar prin credința în Hristos.
Noi credem că modalitatea de a învinge păcatul nu este prin vinovăție, rușine, condamnare, penitență, fiind conștienți de păcat sau de lege, ci prin har, credință, adevăr și trăind o viață împlinită în Hristos de intimidate și scop.
Noi credem că cea mai înaltă chemare a noastră este să umblăm cu Dumnezeu.
Credem că Domnul nostru Iisus Hristos se întoarce din nou așa cum El a promis.